People at UPC

Prof. Luis Velasco
(Supervisor UPC)

Dr. Marc Ruiz
(Supervisor UPC)

Masab Iqbal
(ESR5, UPC)

Diogo Sequeira
(ESR6, UPC)